Spotkania o charakterze finansowym dla seniorów z Pułtuska

Spotkania o charakterze finansowym dla seniorów z Pułtuska

Seniorzy z powiatu pułtuskiego po raz kolejny mogą wziąć udział w spotkaniach organizowanych w ramach projektu mazowieckiej policji pt.: „Aktywny senior w świecie finansów”. W ich ramach starsi mieszkańcy mogą dowiedzieć się na ten temat nieco więcej od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Głównym celem projektu skierowanego do pułtuskich seniorów jest zwiększenie ich świadomości na temat obszaru finansowego i dotyczącego bezpieczeństwa, czyli obcowania z finansami, bankomatami i operacjami finansowymi realizowanymi drogą elektroniczną. Mając na uwadze, że seniorzy są narażeni na różnego rodzaju oszustwa, takie spotkania mają szczytny cel.

Seniorzy mogą się dowiedzieć więcej o finansach

W budynkach, w których seniorzy się spotykają najczęściej, tj. świetlicach, bibliotekach czy urzędach wiejskich i miejskich od dłuższego czasu można oglądać wystawę edukacyjną pod hasłem „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”.

Od pewnego czasu organizowane są ponadto spotkania z pułtuskimi policjantami. W ich trakcie funkcjonariusze przestrzegają starszych mieszkańców przed różnymi metodami, przy pomocy których oszuści próbują okraść nieświadome osoby. Do tej pory spotkania organizowano w Świerczach, Winnicy i Przemiarowie.

Wsparcie podczas spotkań

Policjanci prowadzący spotkania informacyjne korzystają z wystawy edukacyjnej i prac plastycznych, które mają uatrakcyjnić przekazywane informacje. Autorami materiałów są studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Możliwość organizacji wystaw i wyłożenia wystawy z plakatami profilaktycznymi było możliwe dzięki dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku Izabeli Sosnowicz-Ptak. Za jej zgodą materiały mogły się pojawić na terenie pułtuskiej Galerii MCKiS.