Zwiększona aktywność mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego w korzystaniu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zwiększona aktywność mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego w korzystaniu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W Pułtusku i powiecie pułtuskim, coraz więcej mieszkańców korzysta z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwanej także Mapą, aby przekazywać swoje spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w określonych lokalizacjach. Dzięki obszernemu wyborowi kategorii na Mapie, istnieje możliwość zgłaszania różnorodnych sytuacji, które potencjalnie mogą wpływać na stan bezpieczeństwa w danym miejscu. Tylko od początku bieżącego roku, funkcjonariusze z komisariatu w Pułtusku odebrali ponad 1200 takich zgłoszeń. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom, którzy czynnie dbają o bezpieczeństwo współobywateli poprzez udostępnianie tych doniesień.

Pragniemy podkreślić, że Mapa umożliwia nam sygnalizowanie wielu rodzajów zagrożeń; od nadmiernej prędkości pojazdów, przez nieprawidłowości w parkowaniu, akty wandalizmu i skupiska młodzieży narażonej na demoralizację, aż po nielegalne wysypiska śmieci, konsumowanie alkoholu w miejscach publicznych, żebractwo. Szczególnie ważnym aspektem jest również możliwość wskazania miejsc, w których przebywają osoby bezdomne, które w okresie jesienno-zimowym mogą potrzebować naszej pomocy.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy problemu, który nie jest w kompetencji policji, zostanie ono przekierowane do odpowiedniego podmiotu, zdolnego do podjęcia efektywnej interwencji. Warto jednak pamiętać, że zgłoszenie poprzez Mapę nie zastąpi natychmiastowej reakcji służb ratunkowych – w sytuacjach awaryjnych należy kontaktować się bezpośrednio z numerem alarmowym 112.