161. rocznica powstania styczniowego honorowo uczczona przez władze Powiatu i Gminy Pułtusk

161. rocznica powstania styczniowego honorowo uczczona przez władze Powiatu i Gminy Pułtusk

Dnia 22 stycznia, poniedziałek, swoje obchody 161. rocznicy wybuchu powstania styczniowego przeprowadziły władze Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk. Ta ważna dla historii Polski rocznica, została uroczyście upamiętniona przez lokalne władze.

Jan Zalewski, Starosta Pułtuski, razem z Wojciechem Gregorczykiem, Burmistrzem Miasta Pułtusk, złożyli symboliczne znicze na mogiłach powstańców styczniowych. Miejsce pamięci, na którym odbyła się uroczystość, to cmentarz świętokrzyski w Pułtusku. W trakcie ceremonii rozbrzmiał hymn państwowy i hymn powstania styczniowego, które były wspólnie odśpiewane. Dodatkowo, wartę honorową zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty z Pułtuska. Uroczystościom przewodniczył starszy chorąży sztabowy rezerwy Leszek Topólski.

Powstanie styczniowe to największe polskie zrywy narodowowyzwoleńcze przeciwko rosyjskiemu imperium, które rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Czas trwania powstania to okres od początku 1863 roku do jesieni 1864 roku. W ramach zasięgu powstania znalazły się tereny zaboru rosyjskiego – Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Chociaż początkowo powstańcy odnosili sukcesy, to jednak ostateczny wynik to porażka. Życie straciło kilkadziesiąt tysięcy powstańców, a kolejne 38 tysięcy zostało deportowane na Syberię lub skazane na ciężkie roboty.