Decyzja o rewitalizacji "Wyspy" w Pułtusku – obraz architektoniczny miasta może ulec zmianie

Decyzja o rewitalizacji "Wyspy" w Pułtusku – obraz architektoniczny miasta może ulec zmianie

Jednym z najważniejszych zadań lokalnych władz jest troska o stan przestrzeni miejskiej i jej jakość, która wpływa na codzienne życie mieszkańców. W mieście Pułtusk podjęto decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji na tzw. „Wyspie”, co zapewne przyczyni się do poprawy estetyki architektonicznej tej części miasta.

Rewitalizacja, jaką planuje gmina Pułtusk, to proces długofalowy, którego celem jest przekształcenie obszarów miasta, które borykają się z różnego rodzaju problemami, zwłaszcza społecznymi. Działania te mają na celu odmienić te rejony tak, aby nie odbiegały jakościowo od reszty gminy. W tym kontekście ważne jest także, że prawo przewiduje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy zewnętrznych na realizację takich programów – oczywiście pod warunkiem oficjalnego wyznaczenia stref wymagających interwencji.

Po przeprowadzonych badaniach i analizach, w Pułtusku wyznaczono specyficzne obszary zdegradowane, które będą objęte programem rewitalizacji. Tereny te znajdują się w ścisłym centrum gminy – obejmują między innymi Rynek i Stare Miasto. Wydzielony obszar rewitalizacji ma powierzchnię około 4 km2, co stanowi około 3% całkowitej powierzchni miasta.

Na tych terenach mieszka około 6 tysięcy osób, czyli około 25% wszystkich mieszkańców Gminy Pułtusk. To właśnie tam szczególnie nasilają się negatywne zjawiska społeczne, a także problemy związane z innymi obszarami życia: środowiskiem, ekonomią, planowaniem przestrzennym czy technologią.