Bezpieczeństwo w sieci: prelekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzone przez pułtuską policję

Bezpieczeństwo w sieci: prelekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzone przez pułtuską policję

Sierżant Izabela Wierzbicka, funkcjonariuszka z Dzielnicowego Zatory, oraz młodsza aspirant Magdalena Bielińska z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, przekazały niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Pniewie. Omówiono zagrożenia związane z korzystaniem z internetu, takie jak hejt czy cyberprzestępstwa, w tym także konsekwencje karne za takie działania.

Internet stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności, umożliwiającymi zakupy, komunikację między rówieśnikami, zawieranie nowych znajomości czy naukę. Mimo wielu zalet tego medium warto pamiętać o potencjalnych zagrożeniach, które mogą czaić się w sieci, zwłaszcza dla najmłodszych użytkowników. Na spotkaniu pułtuskie mundurowe rozmawiały z uczniami o bezpiecznym korzystaniu z internetu i unikaniu ryzyka.

Głównym celem prelekcji było promowanie odpowiednich zachowań online oraz uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych wynikających z cyberprzestępczości i innych działań zabronionych przez prawo. Policjantki omówiły, z jakimi problemami mogą spotkać się dzieci i młodzież w sieci oraz jakie działania są nie tylko niewłaściwe, ale również nielegalne i karane. Poruszony został także temat bezpiecznego udostępniania danych. Dodatkowo, funkcjonariuszki zwróciły uwagę na mowę nienawiści i hejt, podkreślając możliwe konsekwencje dla sprawcy i ofiary takiego zachowania.

Podczas prelekcji podkreślono, że każda osoba mająca potrzebę rozmowy na różne tematy – od problemów szkolnych, przez relacje z rówieśnikami czy rodziną, po dyskryminację czy kryzys psychiczny – może skorzystać z telefonów zaufania. Są one obsługiwane przez specjalistów, takich jak pedagodzy czy psychologowie. Nie jest konieczne podawanie swoich danych, rozmowy mogą być całkowicie anonimowe.