Koszary zostaną wyremontowane

Koszary zostaną wyremontowane

Powstaną lokale usługowe oraz mieszkalne

Stare koszary w Pułtusku to pozostałość po obecności wojsk w naszym mieście. Budynek, który stoi przy ul. Aleja Tysiąclecia 2 jest na tyle duży, że może on spełniać dwie funkcje. Już lata temu mieszkańcy Pułtuska zastanawiali się, czy władze zamierzają cokolwiek zrobić z tym budynkiem. Teraz już wiemy, że gmina Pułtusk otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych. Szeroko zakrojone prace remontowe będą polegały głównie na przystosowaniu dawnych koszar do nowych funkcji.

Ponad 15 mln złotych na ten cel

Gmina Pułtusk otrzymała pieniądze na realizację zadania przystosowania starych koszar do potrzeb mieszkaniowych oraz świadczenia usług. Łącznie jest to kwota dofinansowania opiewająca na sumę blisko 15,5 mln złotych. Nad realizacją przedsięwzięcia będzie czuwała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północ Mazowsze. W koszarach powstaną 63 mieszkania oraz lokalne dla firm usługowych. Mieszkanie w tym miejscu będą mogły otrzymać osoby, które mają uprawnienia do mieszkania socjalnego.