Co dalej z inwestycjami z BOM?

Co dalej z inwestycjami z BOM?

Niektóre pomysły czekają już 3 lata na realizację

Kiedy samorząd planuje wykonać jakieś przedsięwzięcie inwestycyjne, to za każdym razem nieodłącznym elementem tego procesu jest pozyskanie odpowiednio wysokiego dofinansowania. Źródła dotacji mogą być bardzo różne. Jednym z naturalnych kierunków w pozyskiwaniu środków wydaje się sięgnięcie do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Działa to w ten sposób, że mieszkańcy głosują, a pieniądze z BOM-u są przeznaczane na konkretne zadania. Jednakże już od 2020 roku czekają w kolejce przegłosowane projekty, które miały rozpocząć się w Pułtusku.

Co zaplanowano? Co zrobiono?

W 2020 roku jednym z wygranych projektów było zakupienie wyposażenia do filii Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. I póki co jest to jedyna inwestycja, którą zrealizowano. Budowa zatoczek autobusowych nigdy nie miała miejsca. Z kolei w 2021 roku wygrały projekty warsztatów dla dzieci, budowy parkingu w Pniewie oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych – również nie zrealizowane. Natomiast od 2022 roku czeka inwestycja instalacji 5 fotoradarów.