Policja w Pułtusku intensyfikuje poszukiwania osób zaginionych i poszukiwanych listami gończymi

Policja w Pułtusku intensyfikuje poszukiwania osób zaginionych i poszukiwanych listami gończymi

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, wspierani przez swoich kolegów z podległych Posterunków, prowadzą nieustanne działania mające na celu odnalezienie osób zaginionych, objętych listami gończymi oraz tych, którzy są poszukiwani w związku ze sprawami kryminalnymi. Poszukiwania te mogą trwać nawet kilka lat, zwłaszcza gdy poszukiwana osoba zdecydowała się opuścić granice kraju. W wielu przypadkach wymagana jest intensywna współpraca z lokalną społecznością oraz wyjątkowa spostrzegawczość i umiejętność prawidłowego profilowania poszukiwanej osoby.

W ostatnim czasie byliśmy świadkami takiej sytuacji, kiedy to policjanci z Pułtuska zatrzymali 40-letniego mieszkańca tego miasta, który był poszukiwany.

Regularnie informujemy o tym, jak skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem jest prowadzenie poszukiwań osób. Czasami do skutecznego przeprowadzenia takiej operacji konieczna jest ścisła współpraca z innymi jednostkami czy wydziałami Policji. Każde takie działanie wymaga szczegółowych przygotowań i dokładnych ustaleń, na przykład czy poszukiwana osoba nadal mieszka pod starym adresem, czy też, co jest niestety częste, zmienia miejsce zamieszkania w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej i ukrywania się przed organami ścigania.

Właśnie dzięki pełnemu zaangażowaniu i umiejętnościom pułtuskich policjantów udało się zakończyć długotrwałą ucieczkę 40-letniego mężczyzny, którego Sąd Rejonowy w Pułtusku postanowił wcześniej zatrzymać.