Skandaliczne zachowanie pracownic domu pomocy społecznej w Pułtusku

Skandaliczne zachowanie pracownic domu pomocy społecznej w Pułtusku

Potwierdzone zostało zaskakujące doniesienie o skandalicznym zdarzeniu, które miało miejsce w jednym z domów pomocy społecznej. Dwie pracownice placówki postanowiły sfilmować jedną z podopiecznych podczas kąpieli. Zniewagę pogłębił fakt, że klip został opublikowany na portalu społecznościowym przez mężczyznę, który okazał się być małżonkiem jednej z opiekunek. Kierownictwo domu pomocy społecznej dowiedziało się o całej sytuacji i natychmiast podjęło decyzję o zgłoszeniu sprawy do policji.

Marcin Majewski, pełniący funkcję zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Pułtusku, w wywiadzie potwierdził te niepokojące informacje. Podkreślił, że zawiadomienie o incydencie otrzymali tego samego dnia rano i zdecydowanie potwierdził jego przerażająca naturę. Wyraził też swój głęboki szok oraz zapewnił, że dyrektor DPS już zgłosiła sprawę na policji, a pracownice odpowiedzą za swoje czyny najcięższymi sankcjami, jakie są możliwe do nałożenia.

Podczas rozmowy z komisarzem Mileną Kopczyńską z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku dowiedzieliśmy się, że dyrektor DPS oficjalnie złożyła zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu. Sprawa będzie prowadzona na podstawie artykułu 191a, paragraf pierwszy Kodeksu karnego i znajdzie się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.