Propozycja PiS o likwidacji Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wywołuje burzę w Pułtusku

Propozycja PiS o likwidacji Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wywołuje burzę w Pułtusku

Plan likwidacji Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PPUK), zaproponowany przez radnych partii PiS, spotkał się z głośnym echem w społeczności Pułtuska. Plan ten stał się przyczyną zorganizowania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która po zażartej wymianie zdań została przerwana i przełożona na dzień 20 grudnia.

Kwestia ewentualnej likwidacji PPUK, dawniej funkcjonującego jako Zakład Usług Komunalnych (ZUK), niespodziewanie pojawiła się podczas dyskusji na temat projektu stworzenia Mazowieckiego Centrum Recyklingu Odpadów w Płocochowie. Do tego tematu nawiązano 27 października, podczas zgromadzenia mieszkańców Płocochowa i okolic, przeprowadzonego przez władze miasta oraz zarząd PPUK. Detale omawianej kwestii zostały opublikowane w gazecie w numerze 44 datowanym na 30 listopada.

W ramach swojej działalności PPUK przez ostatnie kilka lat zajmowało się głównie gospodarką odpadami na terenie gminy Pułtusk. Obecnie, portfolio obowiązków tego przedsiębiorstwa jest znacznie szersze. PPUK odpowiedzialne jest nie tylko za wywóz śmieci, ale też utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację dróg, prowadzenie komunikacji miejskiej, jak również edukacyjne działania w zakresie ekologii oraz budowę nowych dróg. Wywożenie odpadów stanowi więc jedynie część zadań realizowanych przez to przedsiębiorstwo.