Możliwa obecność wilków w okolicach Pułtuska – dowodem nocne zdjęcie zaledwie 3 km od miasta

Możliwa obecność wilków w okolicach Pułtuska – dowodem nocne zdjęcie zaledwie 3 km od miasta

Nie można zaprzeczyć, że istnieje możliwość obecności wilków na terenach blisko miast, szczególnie kiedy dysponuje się konkretnymi dowodami na to. Szczególnym i niemal namacalnym dowodem jest zdjęcie zarejestrowane w nocy, wykonane w odległości 3 kilometrów od granic ostatnich budynków na ulicy Białowiejskiej, położonej w Pułtusku.

Wilk został dostrzeżony w leśnym kompleksie, umiejscowionym pomiędzy Zakrętem a Trzcińcem. Czy rzeczywiście jest możliwe, aby na terenach sąsiedztwa naszego miasta pojawiły się wilki?

Odpowiedź brzmi: tak. Wszystko za sprawą ochrony gatunkowej dla wilków, która została wprowadzona w 1998 roku. Dzięki niej, te piękne i dzikie zwierzęta powracają do obszarów Polski, które kiedyś były ich naturalnym środowiskiem, ale z którego zostały wytępione.

Należy jednak pamiętać, że wilki to zwierzęta płochliwe i zazwyczaj unikające kontaktu z ludźmi. Niemniej jednak, podobnie jak wszystkie inne dzikie stworzenia, mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, jeżeli są przestraszone, chore czy zranione. Szczególnie niebezpieczne stają się wtedy, gdy są regularnie dokarmiane przez ludzi, co prowadzi do tzw. uwarunkowania pokarmowego.