Informacja Urzędu Miejskiego w Pułtusku – prowadzona jest wycinka drzewa gatunku wierzba biała płacząca

Informacja Urzędu Miejskiego w Pułtusku – prowadzona jest wycinka drzewa gatunku wierzba biała płacząca

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Urząd Miejski Pułtusk, mieszkańcy tego miasta powinni być świadomi, że na mocy decyzji podjętej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie – Delegaturę w Ciechanowie, obecnie jest prowadzona wycinka drzewa typu wierzba biała płacząca, które znajduje się przy moście Benedyktyńskim.

Konieczność usunięcia tego drzewa wynika z planów przebudowy mostu, która ma zostać przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Sytuację skomplikował złe stan fitosanitarny drzewa, co dodatkowo zasadniczo wpływa na decyzję o jego usunięciu. Właśnie to oraz fakt, że drzewo jest w kolizji z zaplanowaną inwestycją, były przyczyną podjęcia decyzji o jego wycince.

Po zakończeniu wszelkich prac związanych z przebudową mostu i uporządkowaniu terenu po budowie, zostaną dokonane nasadzenia nowych drzew tego samego gatunku – wierzby białej płaczącej, w celu zastąpienia usuniętego okazu.