Modernizacja infrastruktury publicznej w gminach Winnica, Zatory i Obryte

Modernizacja infrastruktury publicznej w gminach Winnica, Zatory i Obryte

W Winnicy, jednej z gmin, planuje się wykorzystanie funduszy publicznych na zmianę systemu oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędny. Plan zakłada instalację 9 lamp hybrydowych i 22 lamp solarnych, które wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak słońce i wiatr, eliminując konieczność użycia energii elektrycznej. Projektowane jest umieszczenie nowych lamp wzdłuż dróg gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Winnica oraz wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej.

W gminie Zatory podjęto decyzję o inwestycji w rozbudowę sieci kanalizacji jako część II etapu jej modernizacji. Podczas tej fazy projektu przewidziano zakup koparko-ładowarki do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy Obryte uwaga skupiona jest na ulepszeniu sieci wodociągowej przez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bartodziejach. Projekt ten zyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie miejscowości w gminie są zaopatrzone w wodę przez trzy ujęcia wód podziemnych i stacje uzdatniania wody, które znajdują się w Bartodziejach, Gródku Rządowym i Cyganach. Dodatkowo, sieci wodociągowe dostarczają wodę do wszystkich miejscowości gminy Obryte. Wodociąg Bartodzieje dostarcza wodę do takich miejscowości jak Bartodzieje, Wielgolas, Psary, Skłudy, Ciółkowo Nowe i Małe, Ciółkowo Rządowe, Zambski Stare, Zambski Kościelne, Kalinowo, Gostkowo i Tocznabiel. Te miejsca zamieszkuje około 2700 osób.