Podsumowanie operacji policyjnej "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Podsumowanie operacji policyjnej "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Świeżo zakończone operacje policyjne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” dały nam jasny obraz sytuacji na naszych drogach. W trakcie minionych 24 godzin, funkcjonariusze postawili sobie za zadanie szczególnie dbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Odnotowywali wszelkie niedozwolone praktyki i podejmowali odpowiednie kroki.

Z dniem 22 października, stróże prawa skupili się na monitorowaniu kierowców, pieszych oraz cyklistów. Monitorowali oni uważnie każde ich działanie, aby wykluczyć te niepożądane. Piesi zyskali uznanie policji, nie notując ani jednego wykroczenia. Natomiast wszelkie stwierdzone naruszenia w tym dniu dotyczyły wyłącznie kierowców. Największy odsetek tychże stanowiło niewłaściwe parkowanie.

Ze względu na wzrost liczby takich przypadków i powtarzające się raporty o złym parkowaniu poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, apelujemy do kierowców o odpowiedzialne pozostawianie pojazdów zgodne z przepisami. Musimy pamiętać, aby parkować tak, aby nasz pojazd nie przeszkadzał pieszym ani nie blokował wejścia na prywatną posesję. Powinniśmy również unikać miejsca z zakazem parkowania czy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Policja zapowiada, że będzie systematycznie kontrolować miejsca, gdzie często dochodzi do ignorowania powyższych przepisów i wyciągać konsekwencje wobec kierowców.