Podopieczni Burmistrza Miasta Pułtusk zdobywają stypendia

Podopieczni Burmistrza Miasta Pułtusk zdobywają stypendia

Ceremonia wręczenia stypendiów odbyła się w Domu Polonii, w Sali Maneż, znajdującej się w Pułtusku. Stypendia, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Pułtusk, zostały przyznane uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk.

Tegorocznych stypendystów wybrała Komisja Stypendialna. Jej członkami byli: Maria Wodzyńska, która pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji; Marta Tyszkiewicz — Wymysłowska, Andrzej Popowicz oraz Dominik Pastewka, który był Sekretarzem Komisji.

Stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to kategoria naukowa. W tej kategorii stypendium otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,6 lub osiągnęli status finalisty olimpiady.

Kolejna kategoria to kategoria sportowa. Stypendium sportowe zostało przyznane studentom, którzy potrafili udźwignąć ciężar konkurencji i osiągnąć wysokie wyniki sportowe, potwierdzone zdobyciem medalu zawodów co najmniej szczebla wojewódzkiego w zawodach klubowych i szkolnych. Dodatkowo, stypendystami mogli zostać ci, którzy odnieśli sukces w grach zespołowych albo zostali powołani do kadry narodowej.