Decyzja o wycofaniu Pułtuska z Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich

Decyzja o wycofaniu Pułtuska z Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich

Od 2005 roku, gmina Pułtusk posiadała członkostwo w Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Niemniej jednak, współczesne decyzje podjęte przez radnych wskazują na to, że Pułtusk ma zamiar opuścić federację. Wydaje się, że głównym powodem takiej decyzji jest brak korzyści dla gminy wynikających z realizacji celów, które były pierwotnie zakładane przez federację.

Europejska Federacja Miast Napoleońskich miała na celu m.in. jednoczenie różnych europejskich miast, gmin, klasterów gmin, departamentów/prowincji oraz regionów, gdzie obecne są wpływy federacji. Kontakt z publicznymi instytucjami kultury i prywatnymi firmami, które przyczyniają się do realizacji projektów stowarzyszenia (muzea, fundacje itd.) miały także swoje miejsce na liście celów federacji. Historia tych miejsc często była naznaczona wpływami napoleońskimi.

Federacja planowała też rozwijać program kulturalny „Destynacja Napoleona”, który był certyfikowany przez Radę Europy. Organizowanie spotkań, konferencji, publikacji a także współpraca z uniwersytetami, instytucjami kultury, edukacją narodową. Promowanie i wsparcie działań konserwatorskich i restauratorskich związanych z dziedzictwem kulturalnym epoki napoleońskiej (obiekty, dzieła sztuki, pomniki, prywatne domy, miejsca itp.) również było na liście celów federacji. Ostatecznym celem było dołączenie do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych założeniach.

Opłata roczna za członkostwo w federacji wynosiła 1970 euro. W uzasadnieniu do uchwały o wycofaniu się gminy Pułtusk z federacji możemy przeczytać: „Po przeanalizowaniu korzyści i kosztów związanych z przynależnością do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, uważa się za zasadne wystąpienie ze stowarzyszenia”.

Decyzję o opuszczeniu przez Pułtusk Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich poparło 16 z 17 radnych obecnych na sesji. Jeden radny zdecydował się wstrzymać od głosu.