Rozpoczęcie konsultacji społecznych w Pułtusku

Rozpoczęcie konsultacji społecznych w Pułtusku

Niespełna dwa tygodnie po rozpoczęciu nowego roku, 10 stycznia 2024, Rada Miejska w Pułtusku zainicjowała proces konsultacji społecznych. Miały one na celu zebranie opinii na temat projektu uchwały, która miała zdefiniować granice obszarów zdegradowanych oraz obszarów podlegających rewitalizacji. Termin nadsyłania uwag i propozycji wyznaczono do 14 lutego tego samego roku.

Pod koniec stycznia, dokładnie 29 i 30, w Centrum Dziedzictwa Kulturowego, położonym przy ulicy Rynkowej 13, zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne. Pierwsze było prezentacją planowanego obszaru rewitalizacji i otwartą debatą na temat propozycji jego wyznaczenia. Drugie zajęcia były połączeniem prezentacji projektowanej przestrzeni rewitalizacji oraz warsztatów skupiających się na identyfikacji problemów i potencjału tego obszaru.

Na obu spotkaniach obecni byli liczni przedstawiciele lokalnej społeczności i władz. Wśród nich znaleźli się radny Rady Miejskiej, Burmistrz Wojciech Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, reprezentanci jednostek budżetowych Gminy Pułtusk i spółek gminnych. Nie zabrakło również pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz mieszkańców miasta. Spotkania były prowadzone przez ekspertów ds. rewitalizacji – Pana Andrzeja Brzozowego, Pana Rafała Gajewskiego i Pana Darka Brzozowskiego, reprezentujących firmę Projekty Miejskie.

Podczas debaty, która odbyła się 29 stycznia, uczestnicy dyskutowali na wiele tematów. Rozważano kontynuację działań rewitalizacyjnych w Gminie Pułtusk, zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wpływ zmian demograficznych i przestrzennych na proces rewitalizacji. W trakcie spotkania powrócono również do omawiania sposobu wyznaczania granic obszaru rewitalizacji.