St. bryg. Maciej Piątek, Komendant Powiatowy PSP w Pułtusku, zasłużony dla Zdrowia Narodu jako Honorowy Dawca Krwi

St. bryg. Maciej Piątek, Komendant Powiatowy PSP w Pułtusku, zasłużony dla Zdrowia Narodu jako Honorowy Dawca Krwi

St. bryg. Maciej Piątek, stojący na czele Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku, został niedawno uhonorowany odznaką i legitymacją „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Te wyjątkowe wyróżnienia wręczył mu osobisty lek. med. Dariusz Piotrowski, będący Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W ten sposób potwierdzono niesamowite osiągnięcie Komendanta.

Warto przypomnieć, że tytuł „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawany jest tylko tym osobom, które zdecydowały się oddać przynajmniej 20 litrów krwi bądź zamiennie ilość innych składników krwi o tej samej objętości.

Krew mogą podarować jedynie te osoby, które są w dobrej kondycji zdrowotnej oraz mają między 18 a 65 lat. Ponadto istnieją pewne dodatkowe wymagania – potencjalny dawca musi ważyć co najmniej 50 kilogramów, nie mógł poddać się akupunkturze, tatuażom, przekłuwaniu uszu czy innych części ciała w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Również nie może być osobą, która w ciągu poprzedzających 6 miesięcy przeszła jakiekolwiek zabiegi operacyjne, endoskopowe lub inne diagnostyczne badania (np. gastroskopię, panendoskopię, artroskopię, laparoskopię). Nie mogły też być one leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi w ostatnim półroczu.

Podarowanie krwi to czyn o niesłychanej wartości – to dar życia. Honorowe krwiodawstwo jest pięknym gestem dzielenia się tym, co najcenniejsze oraz niesienia pomocy i ratowania życia innym ludziom.