Publiczna licytacja samochodów osobowych organizowana przez Starostwo Pułtuskie

Publiczna licytacja samochodów osobowych organizowana przez Starostwo Pułtuskie

Mieszkańcy Pułtuska są zapraszani do wzięcia udziału w publicznej licytacji samochodów osobowych zorganizowanej przez lokalne Starostwo. Starosta Pułtuski, działając na mocy przepisów zawartych w art. 105 § 1 pkt 1 i art. 105a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku (Dz.U. z 2022 r. poz.479, ze zm.), informuje o planowanym wydarzeniu sprzedażowym.

Sprzedaż objęta jest naszymi dziewięcioma pojazdami osobowymi, które zostaną wystawione na sprzedaż podczas zaplanowanej licytacji publicznej. Wydarzenie to ma miejsce w piątek, 6 października 2023 roku, dokładnie o godzinie 10:00.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie numer 11 będzie miejscem tego wydarzenia. Sala Rady Powiatu, numer sali to 1.38, zostanie przekształcona na tymczasowy dom aukcyjny dla tych samochodów. Wszyscy zainteresowani są serdecznie zaproszeni do udziału.