Terytorialsi ponownie rekrutują. Szerokie grono zainteresowanych

Terytorialsi ponownie rekrutują. Szerokie grono zainteresowanych

90 ochotników rozpoczęło w ostatni piątek 16- i 8-dniowe szkolenia dla nowych kandydatów na terytorialsów w Pułtusku. Obecny nabór sprawił, że łącznie w koszarach 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pojawiło się już ponad 2000 ochotników.

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w 2021 roku organizuje już szóste szkolenie podstawowe i wyrównawcze. Podczas obecnego naboru chętnych było ponad 90, którzy pochodzili z 17 powiatów z rejonu odpowiedzialności 5 Brygady. Rekordowa była również liczba kobiet – było ich 27.

Duże zainteresowanie dołączeniem do szeregów WOT

W sobotę przyszli żołnierze stawiali czoła pierwszemu zadaniu, jakim było zaliczenie sprawdzianu ze znajomości działania i budowy karabinka MSBS Grot. W niedzielę z kolei wzięli udział w pierwszych zajęciach taktycznych, odbywających się we wsi Targonie pod Ciechanowem. Po szkoleniu podstawowym każdy z kandydatów ma jeszcze przed sobą trzy kolejne lata szkoleń.

Największą zaletą 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która przyciąga wielu ochotników jest przede wszystkim atrakcyjność warunków służby. Co więcej, każdy z ochotników ma możliwość połączenia jej z pracą zawodową, dzięki czemu zgłaszają się osoby w różnym wieku. W okresie wakacyjnym nabór był kierowany przede wszystkim do młodszych osób.

Jak się zgłosić do szeregów WOT?

Szeregi WOT w dalszym ciągu chętnie przyjmą kolejnych ochotników. O miejsce mogą się ubiegać rezerwiści lub osoby, które jak dotąd nie pełniły żadnej służby wojskowej, tj. kobiety i mężczyźni w wieku 18-63 lata (oficerowie i podoficerowie) oraz 18-55 lat (szeregowi).

W celu dołączenia do grona terytorialsów zainteresowani powinni złożył wniosek o powołanie do służby w WKU, przez platformę ePUAP lub w trakcie spotkania z rekruterem. Następnie odbywa się proces rekrutacji, w trakcie którego każdy z kandydatów spotka się z komisją i zostanie zapoznany z jednostką.

Kolejny etap zakłada wykonanie niezbędnych badań lekarskich (w przypadku osób, które nie mają określonej kategorii zdrowia). Ostatni krok to natomiast odebranie karty powołania do terytorialnej służby wojskowej i odbycie szkolenia w jednostce wojskowej.