Wydatki pułtuskich gmin na urzędników

Wydatki pułtuskich gmin na urzędników

Ile nas to wszystko kosztuje?

Rozbudowany aparat państwowy to, jak powszechnie wiadomo spore wydatki na utrzymanie biurokratycznej machiny. Pieniądze są potrzebne nie tylko na utrzymanie budynku pracy urzędu, ale też na wynagrodzenia dla urzędników. Od pracy urzędników zależy jak sprawy obywateli zostaną załatwione. Ważny jest także czas potrzebny do rozpatrzenia wniosków oraz wydania decyzji. Warto wiedzieć, ile tak naprawdę to wszystko kosztuje nasze pułtuskie gminy.

Koszty urzędnicze w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Powiat pułtuski postanowił przeliczyć, ile w ciągu 2022 roku zostało przeznaczonych pieniędzy na pracę urzędów w poszczególnych gminach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najwięcej wydaje gmina Pokrzywnica, bo aż 961,13 zł na jednego mieszkańca. Na drugim miejscu jest gmina Obryte – 809,53 zł. Gmina Zatory wydaje 731,80 zł. Dalej mamy gminę Gzy, która wydaje 697,32 zł. Potem są gminy: Winnica – 613,71 zł oraz Świercze – 612,06 zł. Najlepiej wygląda pod tym kątem gmina Pułtusk, która wydaje 456,24 zł na jednego mieszkańca.