Planowana modernizacja składowiska śmieci pod Pułtuskiem i budowa Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii

Planowana modernizacja składowiska śmieci pod Pułtuskiem i budowa Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii

Wszystkie gminy z obszaru legionowskiego planują przeprowadzić inwestycje dotyczące modernizacji istniejącego składowiska odpadów w miejscowości Płocochowo, nieopodal Pułtuska. Plany te obejmują także budowę nowego obiektu – Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii. W tę wielką inicjatywę zamierzają się zaangażować również gminy położone w powiatach m.in. nowodworskim i wyszkowskim. Obecnie trwają rozmowy dotyczące szczegółów tego gminnego porozumienia.

30 sierpnia 2023 roku, Rada Gminy Wieliszew wyraziła zgodę na zawarcie międzygminnego porozumienia, które dotyczy opracowania koncepcji stworzenia Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii. Planowany obiekt ma powstać w Płocochowie pod Pułtuskiem, na terenie aktualnie funkcjonującego składowiska odpadów.

Koncepcja stworzenia Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii zakłada przeprowadzenie znacznej modernizacji istniejącego zakładu w Płocochowie. Zgodnie z planem, na terenie obiektu ma powstać komunalna instalacja służąca przetwarzaniu całego strumienia odpadów komunalnych. Obejmie ona również odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Ponadto, planowana jest budowa całego zaplecza technicznego, logistycznego i magazynowego. Całość ma formować samowystarczalny energetycznie zakład – wynika to z uzasadnienia uchwały podjętej w tej sprawie.