Przebudowa miejskich kanałów w Pułtusku

Przebudowa miejskich kanałów w Pułtusku

Zarówno gmina Pułtusk, jak i Powiat Pułtuski, z niezachwianym zaangażowaniem dążą do upiększenia lokalnej „perełki” – miejskich kanałów, od wielu lat. Tym razem, istnieje realna szansa na finalizację procesu ulepszania ich estetyki i funkcjonalności.

Mieszkańcy Pułtuska otrzymali zaproszenie od burmistrza miasta do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tego tematu.

Burmistrz zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w dyskusji mającej na celu opracowanie koncepcji zarządzania wodami i zagospodarowania przestrzeni nadbrzeżnych w Pułtusku (miejskie kanałki).

Spotkanie konsultacyjne zaplanowane jest na 16 lutego 2024 roku, między godziną 15:30 a 18:00. Miejsce spotkania to Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ulicy Rynek 13 w Pułtusku.

Spotkanie ma charakter konsultacyjny i jest związane z działaniami prowadzonymi przez Gminę Pułtusk, które mają na celu zdobycie środków na ulepszenie stanu infrastruktury wodnej w Pułtusku i realizację działań z tym związanych. Opinie mieszkańców na temat możliwości i zakresu planowanych działań będą kluczowe dla doprecyzowania planów i dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.