Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Pułtusku. Dowiedzieli się o unijnych inwestycjach

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Pułtusku. Dowiedzieli się o unijnych inwestycjach

26 sierpnia w Pułtusku pojawili się przedstawiciele Komisji Europejskiej wraz z delegacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem ich wizyty było sprawdzenie, jakie zmiany zaszły w gminie dzięki funduszom unijnym. Niewątpliwie wizytacja takich postaci jest dużym wyróżnieniem dla gminy.

Fundusze unijne, które udało się pozyskiwać w ostatnich kilkunastu miesiącach w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do realizowania wielu istotnych inwestycji zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Wizyta przedstawicieli obu organów pozwala sądzić, że w gminie będą podejmowane dalsze działania i inwestycje poprawiające jej stan.

Bardzo ważne spotkanie w Pułtusku

Organizatorem spotkania w Pułtusku było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dotyczyło ono Umowy Partnerstwa nawiązanej z Komisją Europejską. Wraz z tym przedstawiciele KE mieli możliwość dokonania naocznej oceny poczynionych działań. Delegaci m.in. z Polski, Czech i Słowacji nie bez powodu nazwali Pułtusk Wenecją Mazowsza.

Poza przedstawicielami Komisji Europejskiej w Pułtusku pojawili się Sekretarz Stanu Waldemar Buda, Dyrektor Departamentu Strategii Renata Calak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Maciej Aulak, a także Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Anna Bracik. Wśród gości pojawiła się również przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z Obszaru Kultury Sylwia Maksim-Wójcicka.

W trakcie wizyty gościom zostały przedstawione efekty działań dotyczących obszaru dziedzictwa kulturowego i inwestycji środowiskowych z zakresu zmniejszenia emisyjności budynków użyteczności publicznej i komunikacji miejskiej. Dzięki pozyskanym środkom unijnym możliwe było poprawienie jakości życia mieszkańców gminy w wielu aspektach.

Łącznie Pułtusk pozyskał dofinansowanie na realizację działań inwestycyjnych na latach 2014-2020 w wysokości blisko 17 milionów złotych (dokładnie 16.697.428,57 zł). Wkład własny gminy Pułtusk we wszystkich inwestycjach to z kolei 10.563.993,90 zł, co daje łączną kwotę realizacji wszystkich działań wynoszącą 27.261.422,47 zł.

Aktywne spotkanie i mnóstwo odwiedzonych miejsc

Rolę gospodarza podczas spotkania pełnił burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk. Goście zostali zaproszeni przez niego na spacer po zabytkowej wyspie, na której mogli obejrzeć wyjątkowe zabytki, odnowione dzięki funduszom unijnym. Dodatkowo przyjezdni mogli posłuchać ciekawostek na temat historii Pułtuska.

Pierwszym etapem wizyty były odwiedziny w pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela, gdzie zapoznali się z historią tego miejsca i obejrzeli prezentację dotyczącą pozyskanych funduszy i co udało się dzięki nim zrealizować. Zastępca dyrektora biblioteki Aldona Nalewajk opowiedziała o termomodernizacji zabytkowego budynku biblioteki.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Andrzej Popowicz skupił się z kolei na zaproszeniu gości do piwnic kompleksu Wzgórza Abrahama i piwnic dawnego ratusza. Następnie ks. infułat Wiesław Kosek opowiedział nieco więcej o pułtuskiej bazylice i oprowadził po niej gości. Na koniec wszyscy odwiedzili Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Rynek 13, gdzie kierownik wydziału Edukacji i Promocji Dorota Sobotka oraz prezes Stowarzyszenia ,,Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” oprowadziły ich po obiekcie.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej dowiedzieli się również nieco więcej na temat dalszych planów inwestycyjnych. Informacje na ten temat przekazała zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Danuta Łada. Omówione zostały również projekty, o których gmina Pułtusk będzie zgłaszała się po dofinansowanie.