Sukces dziewięciu pułtuskich nauczycieli. Uzyskali istotny awans zawodowy

Sukces dziewięciu pułtuskich nauczycieli. Uzyskali istotny awans zawodowy

Lidia Sadowska została wyłoniona w drodze konkursu do pełnienia funkcji dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku na kolejne pięć lat szkolnych. Do oficjalnego oświadczenia w tej sprawie doszło 26 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, a nominację wręczył burmistrz Wojciech Gregorczyk.

Jednym z punktów uroczystości, poza wręczeniem nominacji, było również uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymali go nauczyciele szkół podstawowych, w przypadku których organem prowadzącym jest gmina Pułtusk.

Uroczyste wręczenie awansów

Jak widnieje w przepisach Karty Nauczyciela, podczas nadawania stopnia nauczyciela mianowanego wszyscy nauczyciele złożyli oficjalne ślubowanie w zgodzie z zawartą w ustawie rotą. Warto przypomnieć, że nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego, a uzyskać go mogą ci, którzy odbyli staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, a następnie zdali egzamin przed komisją.

W skład komisji oceniającej wchodzili przedstawiciel organu prowadzącego (przewodniczący), przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły zatrudniającej danego nauczyciela oraz dwóch ekspertów z listy ministerialnej.

Dziewięciu nauczycieli starało się o awans zawodowy

W tym roku do egzaminu o miano nauczyciela mianowanego starało się dziewięciu nauczycieli, którzy w letniej sesji pomyślnie przeszli egzamin. Akty wręczania stopnia awansu zawodowego były wręczane przez burmistrza Wojciecha Gregorczyka, zastępcę burmistrza Mateusza Miłoszewskiego, kierownika Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego Dorotę Sobotkę, a także przewodniczącą komisji egzamincyjnej ds. awansu zawodowego i dyrektorów publicznych placówek oświatowych.