Transformacja systemu komunikacyjnego Pułtuska: budowa obwodnicy i plany nowej linii kolejowej

Transformacja systemu komunikacyjnego Pułtuska: budowa obwodnicy i plany nowej linii kolejowej

Bez wątpienia, wprowadzenie do systemu komunikacyjnego miasta dwóch wielkich zmian, jakimi są budowa obwodnicy oraz plany konstrukcji linii kolejowej na zachodzie Pułtuska, przyniesie ogromną rewolucję. Tym samym, te dwa inwestycyjne giganty siłą rzeczy będą musiały wywołać modyfikacje w istniejącym układzie dróg na poziomie powiatowym i gminnym w obrębie miasta.

Już teraz możemy zacząć zadawać sobie różnorakie pytania dotyczące przyszłości ruchu drogowego w mieście. Jak będzie on wyglądał po oddaniu do użytku obwodnicy? Czy ciężarówki nadal będą miały możliwość wjazdu do Pułtuska, czy wręcz przeciwnie? Czy dostęp do obwodnicy z centrum Pułtuska będzie możliwy, czy może trzeba będzie kierować się na przykład do Łubienicy?

Zaczynając od najważniejszych aspektów, nowo powstająca obwodnica oferować będzie:

Różne węzły drogowe takie jak: Kacice, Jeżewo (czyli Pułtusk Południe), Moszyn (znany jako Pułtusk Północ) oraz Lipa. Ponadto, przewidziane są wiadukty w miejscowościach: Kleszewo, Białowiejska, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Jeżewo, dwukrotnie w Kacice oraz Niestępowo.

Ważne będą także przejścia dla zwierząt umiejscowione w Łubienicy i przed Jeżewem. W planach jest również budowa mostka nad rzekami Niestępówką i Przewodówką. Na koniec, zaplanowano kładkę dla pieszych oraz rowerzystów w rejonie Lipy (za stacją paliw Lotos).