Podpisanie umowy o wsparciu finansowym na zapobieganie bezdomności zwierząt w Pułtusku

Podpisanie umowy o wsparciu finansowym na zapobieganie bezdomności zwierząt w Pułtusku

Wojciech Gregorczyk, Burmistrz Pułtuska, oraz Teresa Turek, Skarbnik Gminy Pułtusk, spotkali się w Opinogórze w poniedziałek 11 marca, aby podpisać kolejne umowy o dofinansowanie z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Wiesławem Raboszukiem, jego zastępcą. Umowy te były częścią programów oferujących pomoc finansową ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jednym z podpisanych dokumentów była umowa dotycząca programu „Mazowsze dla zwierząt 2024”, dedykowanego zapobieganiu bezdomności zwierząt. Konkretnie chodziło tutaj o realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pułtusk”. Kwota przewidziana na ten cel wynosiła 14 467,00 zł.

Planowane działania w ramach tego zadania obejmują przeprowadzenie dokładnie 105 operacji sterylizacji lub kastracji na psach i kotach. Całość przedsięwzięcia będzie współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako część „Mazowsza dla zwierząt 2024”.

Inicjatywa ta jest realizowana pod egidą Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku.