Przedłużony weekend Bożego Ciała: intensyfikacja działań policyjnych na drogach w Polsce

Przedłużony weekend Bożego Ciała: intensyfikacja działań policyjnych na drogach w Polsce

Ze względu na święto Bożego Ciała, przewiduje się zwiększone natężenie ruchu drogowego na terenie całego kraju. Policja planuje podjąć konieczne środki, aby ograniczyć liczbę incydentów drogowych podczas tego przedłużonego weekendu.

Głównym celem sił porządkowych będzie zapewnienie bezpiecznego przepływu pojazdów zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak i na tych, gdzie ryzyko nieszczęśliwych zdarzeń jest najwyższe. Policjanci będą dążyli do utrzymania płynności ruchu oraz oferowania wszechstronnej pomocy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Tam, gdzie wystąpią poważne zatory lub trudności, funkcjonariusze będą kierować ruchem manualnie.

Kontrole prędkości będą miały podwyższony priorytet, ponieważ to przekraczanie limitów prędkości stanowi jedno z największych zagrożeń. Funkcjonariusze wyposażeni w przenośne mierniki prędkości oraz radiowozy – zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane – wyposażone w wideorejestratory, staną na straży przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W arsenał środków przeznaczonych do walki z piractwem drogowym włączone są również drony, które zwiększą efektywność pracy policjantów. Dodatkowo, funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów oraz na odpowiednie przewożenie dzieci w pojazdach. Kluczowym zadaniem będzie również wyeliminowanie z ruchu kierowców pod wpływem alkoholu.