Decyzje sądu w sprawie Burmistrza Pułtuska: wnioski o dodatkowe środki zapobiegawcze nieuwzględnione

Decyzje sądu w sprawie Burmistrza Pułtuska: wnioski o dodatkowe środki zapobiegawcze nieuwzględnione

Posiedzenie sądowe dotyczące sprawy Krzysztofa Nuszkiewicza, Burmistrza Miasta Pułtusk, miało miejsce dzisiaj o 10:00 rano w Ostrołęckim Sądzie. Po kilkugodzinnej rozprawie wydano orzeczenie.

Podczas dzisiejszej sesji sądowej podjęto cztery kwestie wynikające z wniosków składanych przez strony postępowania jak i prokuraturę. Zgłoszono trzy wnioski o nałożenie dodatkowych środków zapobiegawczych na Burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza, które były przedstawiane przez Prokuraturę oraz oskarżycieli posiłkowych – Gminę Pułtusk i spółkę EcoPułtusk. Wnioskowano o zawieszenie i przerwanie wykonywania przez Nuszkiewicza obowiązków burmistrza miasta. Natomiast sam Nuszkiewicz wystąpił z wnioskiem o uchylenie obecnego środka zapobiegawczego, który zabrania mu uczestniczenia w czynnościach związanych z przetargami publicznymi oraz utrzymywania kontaktu z określonymi osobami.

Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Marek Konrad, poinformował publiczność, że wnioski złożone przez Gminę Pułtusk, spółkę EcoPułtusk oraz Prokuraturę Regionalną w Białymstoku dotyczące nałożenia dodatkowych środków zapobiegawczych na Burmistrza Nuszkiewicza zostały odrzucone. W rezultacie decyzji sądu, Nuszkiewicz nie zostanie zawieszony w obowiązkach ani pozbawiony możliwości wykonywania czynności burmistrza miasta.