Egzaminy na kartę rowerową: Młodzi mieszkańcy Pułtuska i Świercz zdobywają pierwsze uprawnienia do samodzielnego poruszania się na drodze

Egzaminy na kartę rowerową: Młodzi mieszkańcy Pułtuska i Świercz zdobywają pierwsze uprawnienia do samodzielnego poruszania się na drodze

W ostatnich dniach, funkcjonariusze pułtuskiej komendy Policji zajmujący się ruchem drogowym przeprowadzili serię egzaminów na kartę rowerową. Młodzi adepci kierowniczych umiejętności musieli wykazać się nie tylko teoretyczną wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także umiejętnością ich praktycznego zastosowania podczas jazdy.

Operatorzy ruchu drogowego z pułtuskiego posterunku Policji brali udział w organizacji oraz ocenie egzaminów na kartę rowerową. Egzaminy odbyły się dla młodych uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach, a także na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku.

Podczas egzaminu, uczestnicy musieli wykazać się precyzyjnym pokonaniem trasy egzaminacyjnej, sygnalizować intencje wykonania manewru, a także mieć świadomość obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze podczas oceny skupiali się na tym, jak młodzi cykliści radzą sobie z napotkanymi na drodze przeszkodami, analizowali sposób w jaki poruszają się po trasie, a także zwracali uwagę na poprawność interpretacji znaków drogowych.

W trakcie dwudniowych egzaminów, pierwsze uprawnienia do samodzielnego poruszania się na rowerze zdobyło ponad 80 młodych cyklistów. Z tej okazji gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy na drogach!

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z aktualnymi przepisami, dzieci od 10 roku życia, które chcą samodzielnie poruszać się na rowerze muszą posiadać kartę rowerową.