Jak wygląda samodzielna edukacja dziecka

Jak wygląda samodzielna edukacja dziecka

Edukacja dziecka jest bardzo ważnym elementem jego wchodzenia w dorosłość. Ma ona ogromne znaczenie w rozwoju, a także kształtowaniu się pewnych postaw, czy zachowań. Dlatego też rodzice powinni zastanowić się jaka forma edukacji będzie najlepsza dla ich dziecka. Obecnie wielu decyduje się na samodzielnie uczenie dziecka, a więc na kształcenie w domu. Pozwala ono na sporą elastyczność w wyborze godzin nauki oraz sposobu przekazywania wiedzy. Zazwyczaj dziecko musi jedynie zdać egzamin z konkretnej podstawy programowej na koniec każdego półrocza, roku, czy też z większą częstotliwością.

Nauczanie w domu

Podobnie jak każda inna forma nauki, edukacja w domu ma swoje plusy i minusy. Do plusów można z pewnością zaliczyć fakt, że dziecko może czuć się swobodniej przy rodzicach. Jest to też sposób na spędzanie z nimi większej ilości czasu. Dość często spotyka się rodziny, które nie mieszkają w Polsce lub przeprowadzają się dość często i korzystają z tej formy edukacji. Jest ona dla nich najbardziej praktyczna, gdyż dziecko może uczyć się niezależnie od tego w jakim miejscu na świecie się akurat znajduje. Minusem jest brak obcowania z innymi dziećmi, jednak te braki dziecko może nadrobić na podwórku, wyrabiając w ten sposób podobne umiejętności interpersonalne.

Na czym polega nauka

Nauka w domu, podobnie jak ta w szkolnej ławce, opiera się na określonej podstawie programowej. Założenie jest takie, że zarówno dzieci uczące się w domu, jak i te uczące się w szkole, mają posiadać taką samą wiedzę i umiejętności. Dlatego też, jak wspomnieliśmy, co jakiś czas jest to sprawdzane egzaminem. Czas jaki dziecko spędzi na nauce z rodzicami będzie zależał od jego zdolności i od tego jak szybko zrozumie dany materiał. Zaletą takiego nauczania jest fakt, że dziecko, które uczy się indywidualnie zawsze może zwrócić się do rodzica o pomoc w wytłumaczeniu danego zagadnienia, na co w szkole często po prostu nie ma czasu.